• ca
  • es

BASES 2017

1ª. PARTICIPANTS
Podran participar individualment o conjuntament, emprenedors, estudiants, empresaris i persones físiques o jurídiques, amb o sense ànim de lucre que tinguin un projecte empresarial vinculat al sector de la indústria comerç i serveis nàutics, o fins i tot projectes d’activitats per a la difusió de les activitats nàutiques, el turisme i els esports nàutics.

2ª PRESENTACIÓ DE PROJECTES AL CONCURS
Els concursants hauran de presentar per escrit tota la documentació que estimin convenient al domicili social de ADIN, Avgda. Reina Maria Cristina, S/N, 08004 Barcelona (Espanya), fent constar en la primera pàgina o escrit introductor que concorren al Premi ADIN als millors projectes de negoci.
S’admetrà documentació en qualsevol llengua oficial a la CE, tot i que s’agrairà que preferentment sigui emprat el català, castellà o l’anglès.
En el cas de projectes que es presentin sota pseudònims és imprescindible enviar per correu postal, juntament amb la documentació lliurada, les dades personals i contacte del participant, fent esment al projecte al qual pertanyen.
Tot projecte haurà d’anar acompanyat d’un nom d’un sobre a part on figurin com a mínim les següents dades:
• Identificació (Nom i cognoms de l’autor i, si s’escau, el pseudònim que s’utilitzi).
• Domicili i número de DNI, passaport o qualsevol altre document oficial identificatiu o NIF, en cas d’empreses.
• Manifestació expressa del caràcter original del projecte que es presenta.
• Manifestació expressa de l’acceptació de les bases del premi.
• Data i signatura original.

L’admissió de projectes es tanca el 15 de setembre de 2017. No obstant això, ADIN podrà admetre aquells respecte dels quals tingui constància que han estat enviats fins a tal data, sempre que es rebin en un termini que no alteri el normal desenvolupament del concurs .

3a AUTORIA, ORIGINALITAT I DIVULGACIÓ DELS PROJECTES
La presentació d’un projecte al concurs implica necessàriament l’acceptació integra i incondicional de les presents bases per part optant, així com:
1. El consentiment de l’aspirant a la divulgació del projecte presentat en cas de resultar premiat o finalista.
2. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a ADIN, de l’autoria i l’originalitat del projecte presentat, i que aquest no sigui còpia no modificació total o parcial de cap altre projecte propi o aliè.
3. la garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a ADIN del caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni cap limitació de tots els drets d’explotació sobre el mateix davant de tercers, sense trobar-se sotmès a cap un altre concurs pendent de resolució.
La presentació del projecte comporta, així mateix, el compromís de no ser retirat del concurs.

4ª JURAT I VOTACIÓ
El Jurat està format per un mínim de 5 membres del Comitè Executiu i / o de la Junta Directiva de ADIN, que seran designats lliurement pel president de ADIN, actuant com a portaveu seu secretari general.
El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació dels projectes presentats serà el que estableixi ADIN. El jurat realitzarà la lectura de tots els projectes admesos a concurs, i emetrà un informe de cada un d’ells i escollirà o mínim dels tres que consideri millors, com a finalistes.
Es designaran tres finalistes que seran sotmesos a nova lectura i debat entre els membres del jurat.
les decisions del jurat, inclòs la decisió definitiva, s’adoptaran per majoria simple i totes les seves deliberacions seran secretes.
Sense perjudici del contingut de la resolució definitiva del concurs, ADIN no respon de les opinions manifestades pel jurat o per qualsevol dels seus membres, abans o després de l’emissió d’aquell, en relació amb qualsevol dels projectes presentats.

5ª PREMIS
Tot i que el principal premi es la difusió que rebran el projectes finalistes i guanyadors, per aquesta edició, i gràcies a diferents patrocinadors es lliuraran els següents premis que, en funció del seu valor, podran ser objecte de declaració:

 

-     1ER PREMI: RELLOTGE DE POLSERA GPS GARMIN QUATIX 5+UNA CONSULTORIA ECONÒMICA DE ESCURA CONSULTING

-     2ON PREMI: TAULA DE WAKE BOARD DE RECAMBIOS MARINOS+ 3 MESOS DE CAMPANYA D’EMAIL MKT DE IZANDO MARKETING

-     3ER PREMI: RADIO VHF PORTATIL DE SPORTNAV+1 ANY DE QUOTA GRATIS A ADIN

El concurs podrà ser declarat desert, en algun o tots els seus premis.
La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública en el transcurs d’un esdeveniment que se celebrarà durant el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, entre el 11 i el 15 d'octubre de 2017.

6a CESSIÓ DE DRETS D’EXPLOTACIÓ
L’atorgament tant del premi com dels accèssit de finalistes No suposa que els respectius autors dels projectes guardonats facin cap tipus de cessió a ADIN, excepte pel que fa a la divulgació del concurs.

7ª DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS
Un cop adjudicat del premi no es retornaran als autors no premiats els originals presentats que seran destruïts i en cap cas es facilitarà còpia dels informes per a l’avaluació del projecte.

8a SUBMISSIÓ EXPRESSA
Per a qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que pugui suscitar directament o indirectament amb ocasió de la interpretació i execució de les presents bases, les parts renuncien al fur propi que pogués corresponent i se sotmet expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona .

 

 

Els Premis a la Innovació en el Sector Nàutic son una iniciativa del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN que compta amb un ampli reconeixement i suport del sector nàutic, així com de nombroses empreses i institucions.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació 'aquí'

ACEPTAR
Aviso de cookies